Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4402
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Authors: Nguyễn, Lê Uyên
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Quan hệ khách hàng
Quản trị khách hàng
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4402
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.109.pdfToàn văn1.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt285.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.