Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4397
Title: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại trường THPT Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Ngọc Nhất
Advisor: Lê, Quang Sơn
Keywords: Giáo dục trung học phổ thông
Giáo dục hướng nghiệp
Quản lý
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4397
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.135.pdfToàn văn1.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt291.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.