Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4394
Title: Quản lý công tác đảm bảo chất lượng đào tạo ngành tin học tại trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Authors: Lê, Doãn Cang
Advisor: Trần, Văn Hiếu
Keywords: Giáo dục đại học
Chất lượng đào tạo
Quản lý
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4394
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.114.pdfToàn văn1.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt317.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.