Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4393
Title: Biện pháp quản lý công tác giáo dục môi trường ở các trường THCS trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Tý
Advisor: Nguyễn, Quang Giao
Keywords: Giáo dục trung học cơ sở
Giáo dục môi trường
Quản lý
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4393
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.147.pdfToàn văn1.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt374.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.