Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4386
Title: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn đồ án ngành mỹ thuật ứng dụng ở trường đại học kiến trúc Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Tươi
Advisor: Phan, Minh Tiến
Keywords: Giáo dục đại học
hoạt động dạy học
Mỹ thuật ứng dụng
Quản lý
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4386
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.149.pdfToàn văn1.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt451.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.