Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4374
Title: Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trường cao đẳng công nghệ và kinh doanh Việt Tiến Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương
Advisor: Phùng, Đình Mẫn
Keywords: Giáo dục cao đẳng
Giáo dục đạo đức
Quản lý
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4374
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.133.pdfToàn văn1.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt492.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.