Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4369
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ D-Com 3G tại chi nhánh Viettel Bình Định - Tập đoàn viễn thông quân đội
Authors: Nguyễn, Hồng Quang
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Hài lòng của khách hàng
Dịch vụ D-COM 3G
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4369
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.130.pdfToàn văn1.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt323.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.