Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4368
Title: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học trên địa bàn quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Kim Bình
Advisor: Huỳnh, Thị Tam Thanh
Keywords: Giáo dục tiểu học
Quản lý
Bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4368
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.129.pdfToàn văn1.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt319.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.