Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4353
Title: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non thành phố Đà Nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp
Authors: Lê, Thị Diệu Thủy
Advisor: Lê, Quang Sơn
Keywords: Giáo dục mầm non
Bồi dưỡng giáo viên
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4353
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.151.pdfToàn văn1.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt355.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.