Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4352
Title: Quản lý hoạt động đào tạo tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Authors: Võ, Thị Hữu Hà
Advisor: Phùng, Đình Mẫn
Keywords: Trung tâm ngoại ngữ
Đào tạo tiếng Anh
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4352
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.132.pdfToàn văn851.01 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt474.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.