Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/434
Title: Thiết kế và sử dụng hiệu quả tài liệu tự học điện tử ở các trường cao đẳng và đại học: thực trạng và các biện pháp quản lí
Authors: Ngô, Quang Sơn
Keywords: Tài liệu điện tử
Quản lí
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Khoa học Giáo dục số 43, tháng 4-2009. Tr.40-44
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/434
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0023.pdf8.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.