Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4311
Title: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Hồ, Tấn Yên
Advisor: Phùng, Đình Mẫn
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục hướng nghiệp
Trường trung học phổ thông
Quảng Ngãi
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4311
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.136.pdfToàn Văn769.92 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt168.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.