Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4310
Title: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãu
Authors: Nguyễn, Văn Được
Advisor: Nguyễn, Sỹ Thư
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo viên chủ nhiệm
Biện pháp quản lý
Trường Dân tộc Nội trú
Quảng Ngãi
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4310
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.118.pdfToàn Văn819.23 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt216.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.