Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4304
Title: Biện pháp quản lý thiết bị dạy học ở trường trung học phổ thông tỉnh Quãng Ngãi trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trần, Đức Hùng
Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc
Keywords: Quản lý giáo dục
Thiết bị dạy học
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4304
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan140.pdfToàn Văn836.34 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt178.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.