Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4301
Title: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trương, Văn Nhơn
Advisor: Huỳnh, Thị Thu Hằng
Keywords: Quản lý giáo dục
Bồi dưỡng chuyên môn
Giáo viên
Trường trung học phổ thông
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4301
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.119.pdfToàn Văn690.91 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfToàn Văn166.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.