Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4298
Title: Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Phạm, Văn Liên
Advisor: Phùng, Đình Mẫn
Keywords: Quản lý giáo dục
Hoạt động tự học
Học sinh
Trung học phổ thông
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4298
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.124.pdfToàn Văn757.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt165.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.