Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4297
Title: Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Dương, Công Dũng
Advisor: Huỳnh, Thị Thu Hằng
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục đạo đức học sinh
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4297
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.127.pdfToàn Văn779.39 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt166.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.