Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4286
Title: Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại trường cao đẳng thương mại Đà Nẵng
Authors: Lê, Phan Duy Đại
Advisor: Đào, Hữu Hòa
Keywords: Nhân sự
Đánh giá thành tích nhân viên
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4286
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.111.pdfToàn văn719.07 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt187.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.