Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4274
Title: Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục THPT huyện Sơn Tây - tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Bùi, Thế Giới
Advisor: Trần, Xuân Bách
Keywords: Quản lý giáo dục
Xã hội hóa giáo dục
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4274
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.132.pdfToàn Văn812.98 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt171 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.