Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4273
Title: Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trực thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Đỗ, Văn Phu
Advisor: Lê, Quang Sơn
Keywords: Quản lý giáo dục
Cơ sở giáo dục
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4273
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.95.pdfToàn Văn615.96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt182.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.