Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/426
Title: Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động của nó đến kinh tế thế giới và Việt Nam
Authors: Trần, Nguyễn Tuyền
Keywords: Khủng hoảng tài chính
Tác động
Kinh tế
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Quản lý nhà nước, Số 159 - 4/2009, Tr. 2-6
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/426
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0028.pdf8.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.