Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/424
Title: Giải pháp tài chính - tiền tệ đối phó với khủng hoảng: Nhận định và đề xuất
Authors: Nhóm tư vấn chính sách, Bộ Tài Chính
Keywords: Tài chính tiền tệ
Giải pháp
Khủng hoảng
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Tài chính, Số tháng 5/2009, Tr.36-39
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/424
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0025.pdf6.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.