Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4218
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty thông tin di động - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Lê, Bích Lãnh
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Nhân sự
Phát triển nguồn nhân lực
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4218
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.125.pdfToàn văn660.98 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt172.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.