Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/421
Title: Nâng cao hiệu quả vận dụng quy chế huy động và sử dụng vốn trong các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước
Authors: Nguyễn, Thị Lân
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Kế toán, Số Xuân 2009, Tr. 21-25
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/421
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0022.pdf5.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.