Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4204
Title: Nghiên cứu trồng thử nghiệm hai giống dưa chuột bao tử mirabelle và mimoza trong điều kiện sinh thái vụ đông xuân tại xã Hòa Tiên, thành phố Đà Nẵng
Authors: Ngô, Thị Năm
Advisor: Nguyễn, Tấn Lê
Keywords: Sinh thái học
Vụ đông xuân
Giống dưa chuột bao tử
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4204
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.102.pdfToàn Văn2.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt184.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.