Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4198
Title: Nghiên cứu hiện trạng và khả năng phát triển một số giống quế trồng trong điều kiện sinh thái tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Lương, Thế Dự
Advisor: Nguyễn, Tấn Lê
Keywords: Sinh thái học
Quế
Giống quế
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4198
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.90.pdfToàn Văn10.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt229.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.