Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4177
Title: Nghiên cứu thành phần loài và đặc trưng phân bố của bò sát tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Phạm Hùng
Advisor: Lê, Vũ Khôi
Keywords: Bò sát
Bắc Trà My
Quảng Nam
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4177
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.104.pdfToàn văn4.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt198.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.