Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4170
Title: Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất mô hình cây xanh trong trường học tại trường trung học phổ thông Thanh Khê thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Vĩnh Phúc
Advisor: Huỳnh, Ngọc Thạch
Keywords: Mô hình cây xanh
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4170
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.116.pdfToàn văn36.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt215.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.