Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4169
Title: Nghiên cứu sự phân bố và động thái của nấm Trichoderma trong đất trồng rau màu tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Thiên Hằng
Advisor: Đỗ, Thu Hà
Keywords: Nấm Trichoderma
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4169
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.115.pdfToàn văn67.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt222.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.