Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4166
Title: Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi thủy sinh vật trong điều kiện sinh thái của đầm Trà Quế - Thành phố Hội An - Tỉnh Quảng Nam và định hướng quản lý, bảo vệ
Authors: Võ, Thị Phượng
Advisor: Nguyễn, Hữu Đại
Keywords: Thực vật thủy sinh
Điều kiện sinh thái
Đầm Trà Quế
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4166
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.105.pdfToàn văn3.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt185.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.