Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4136
Title: Nghiên cứu tác động và đề xuất một số giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành phố Hội An - Tỉnh Quảng Nam
Authors: Lý, Thị Thanh Thủy
Advisor: Hoàng, Hải
Keywords: Biến đổi khí hậu
Hội An
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4136
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.147.pdfToàn văn3.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt234.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.