Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4135
Title: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại công ty cổ phần thép Đà Nẵng - KCN Liên Chiểu - Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Yên Phương
Advisor: Bùi, Sỹ Lý
Keywords: Kiểm soát ô nhiễm
Ô nhiễm môi trường không khí
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4135
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.92.pdfToàn văn1.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.