Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4134
Title: Đề xuất các giải pháp thoát nước bền vững cho thành phố Đà Nẵng - Nghiên cứu áp dụng cho lưu vực Thạc Gián, Vĩnh Trung, Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Hồng Vy
Advisor: Trần, Đức Hạ
Keywords: Hệ thống thoát nước
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4134
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.114.pdfToàn văn10.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.