Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4132
Title: Hiện trạng quản lý nước thải tại các nhà máy tuyển luyện vàng - Nghiên cứu đề xuất cho nhà máy ĐakSa, tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Văn Tuân
Advisor: Trần, Văn Quang
Keywords: Hệ thống xử lý nước thải
Chất lượng nước thải
Nhà máy tuyển luyện vàng
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4132
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.103.pdfToàn văn3.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt245.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.