Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4129
Title: Đề xuất mô hình tổ chức thoát nước và xử lý nước thải các đô thị duyên hải Nam Trung Bộ; Nghiên cứu áp dụng cho thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Khánh Ly
Advisor: Trần, Đức Hạ
Keywords: Hệ thống thoát nước
Xử lý nước thải
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4129
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.121.pdfToàn văn2.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt232.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.