Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/410
Title: Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với Châu Á và ảnh hưởng của nó tới Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hồng Thu
Keywords: Khủng hoảng tài chính
Tác động
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, Số 3, Tr. 23-29
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/410
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0016.pdf8.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.