Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/408
Title: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp tài chính - tiền tệ của Việt Nam nhằm kích cầu ngăn chặn suy giảm kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững
Authors: Nguyễn, Đắc Hưng
Keywords: Tài chính tiền tệ
Kinh nghiệm quốc tế
Giải pháp
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Những vấn đề kinh tế và Chính trị thế giới, Số 4(154), Tr. 53-60
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/408
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0014.pdf11.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.