Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4066
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của gắn kết địa điểm (Place attachment) tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách du lịch. Ứng dụng tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Đỗ, Thị Thủy
Advisor: Đường, Thị Liên Hà
Keywords: Chăm sóc khách hàng
Khách du lịch
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4066
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.143.pdfToàn văn1.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt665.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.