DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Luật >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4051

Nhan đề: Analyse de la relations economiques et sociales entre l'Union Europeenne (UE) et l'Association des Nation de l'Asie du Sud - Est(Anase) Au cours de la periode 2007-2013
Nhan đề khác: Phân tích quan hệ kinh tế và xã hội giữa cộng đồng các nước Châu Âu và các nước ở khu vực Đông Nam Á (ASEAN)
Tác giả: Trần, Văn Quang
Người hướng dẫn: SANCY, Mary
Từ khoá: Quan hệ kinh tế xã hội
Năm xuất bản: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4051
Appears in Collections:Luật

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.101.pdfToàn văn672,05 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback