Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/405
Title: Rèn luyện kĩ năng thực hành ngôn ngữ góp phần nâng cao nghiệp vụ cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học
Authors: Chu, Thị Hà Thanh
Keywords: Thực hành ngôn ngữ
Giáo dục tiểu học
Sinh viên
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Giáo dục số 206 (Kì 2-1/2009). Tr.24-26
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/405
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0019.pdf3.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.