Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4036
Title: Nghiên cứu thành phần và hoạt tính sinh học của một số loài cây chọn lọc từ chi Schefflera, Livistona và Eriobotrya ở Việt Nam
Authors: Giang, Thị Kim Liên
Advisor: Đào, Hùng Cường
Nguyễn, Thị Hoàng Anh
Keywords: Chi Chân chim
Chi Cọ
Chi Sơn Trà
Việt Nam
Schefflera
Livistona
Eriobotrya
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4036
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.187.pdfToàn văn25.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.