Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3992
Title: Đánh giá hiệu quả đầu tư đường dây siêu nhiệt 110kV Pleiku - Kontum và đề xuất giải pháp đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật
Authors: Nguyễn, Hùng Việt
Advisor: Trần, Vinh Tịnh
Keywords: Dây dẫn siêu nhiệt
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3992
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt280.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.