Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3989
Title: Tính toán, phân tích phương thức vận hành hiệu quả lưới điện phân phối 35kV tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Văn Thanh
Advisor: Trần, Vinh Tịnh
Keywords: Lưới điện phân phối 35 kV
Gia Lai
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3989
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.99.pdfToàn văn594.59 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt190.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.