Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3986
Title: Nghiên cứu tính toán tối ưu trào lưu công suất trong hệ thống điện Việt Nam có tính đến giá điện cạnh tranh
Authors: Nguyễn, Hữu Thuần
Advisor: Lê, Kim Hùng
Keywords: Hệ thống điện
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3986
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.90.pdfToàn văn1.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt226.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.