Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3976
Title: Nghiên cứu giải pháp ổn định lòng dẫn sông Trà Khúc đoạn từ hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại
Authors: Phan, Thị Tường Vi
Advisor: Kiều, Xuân Tuyển
Keywords: Xây dựng công trình thủy
Sông Trà Khúc
Đập Thạch Nham
Cửa Đại
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3976
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.117.pdfToàn văn4.52 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt499.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.