Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3975
Title: Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường dự án khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Văn Thạnh
Advisor: Trần, Cát
Keywords: Xây dựng công trình thủy
Điện Nam
Điện Ngọc
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3975
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.143.pdfToàn văn3.95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt226.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.