Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3973
Title: Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Sơn Tịnh, tỉnh Quãng Ngãi
Authors: Trần, Đại Dương
Advisor: Nguyễn, Xuân Toản
Keywords: Xây dựng công trình thủy
Sơn Tịnh
Quảng Ngãi
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3973
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.127.pdfToàn văn4.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt270.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.