Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3960
Title: Mở rộng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
Authors: Trần, Hồ Hương Giang
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Tín dụng chứng từ
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3960
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.110.pdfToàn Văn666.69 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt166.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.