Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/396
Title: Vai trò của Kiểm toán Nhà nước đối với công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước theo góc nhìn phát triển
Authors: Nguyễn, Đình Hựu
Keywords: Kiểm toán
Cải cách
Phát triển
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Kiểm toán, Số 1-2009, Tr.23-27
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/396
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KT_0007.pdf8.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.