Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3909
Title: Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy cán bộ công nhân viên chức trường đại học Quy Nhơn
Authors: Phạm, Nguyễn Thị Hoàng Hoa
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Quản trị kinh doanh
Động lực làm việc
Cán bộ công nhân viên chức
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3909
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.155.pdfToàn Văn1.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt222.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.